VICTOR MANOLE
Manole Victor 
Născut la 19 aprilie 1948, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, Judeţ Tulcea
     Poeziile mele sunt întâmplări din viaţa mea şi raiul care înfloreşte în sufletul meu, iar din acest rai începe lupta mea cu viaţa şi cu poezia.
În cărţile mele întâlneşti taina dragostei, mila, iertarea, jertfa, prietenia, familia, mama, dragostea de ţară, iubirea de natură, adevărul, înţelepciunea, credinţa şi nădejdea, rugăciunea, păcatul şi suferinţa, gânduri cu rimă şi poezii.
 
   

 

RUGĂ PENTRU ŢARĂ
 
Când marea se va usca
Şi când pământul va crăpa
Te rog, Doamne, lasă aşa
Ţara mea, mama mea.
 
Când foc nestins va curge
Devorând câmpii şi pietre
Te rog, Doamne, nu distruge
Chipul scumpei mele vetre.
 
Când bolta se va răsuci
Precum coaja de mesteacăn
Eu Te rog să nu-mi distrugi
Naţiunea şi-al meu neam.
 
Când toate lucrurile în jur
Se vor topi precum ceara
Lasă-mi, Doamne, împrejur
Graniţa ce împrejmuieşte Ţara.
 
Când oamenii se vor topi
Precum ceara de foc
Te rog, Doamne, nu-mi arde
Leagănul meu de noroc.
 
Nu lăsa să ardă ramul
Naţiunea şi cu neamul
Du, Doamne, răul de foc
De pe pământ în alt loc.
 
Arde-i pe cei păcătoşi
Lăcomoşi şi mincinoşi
Cei care pământul vor
Sa le fie averea lor.
 
Şi dă Doamne ţării mele
Lumină bună din stele
Lumină sfântă cu înviere
Şi nu foc şi patimi grele.
 
Dă-ne un pământ curat
Neted, fraged la arat
Să rodească multe grâne
Şi în ţară multă pâine.
 
Peste tot să crească flori
Sub un steag cu trei culori
Ca să pot vedea de mâine
Ţara mea mândră în lume.
ROMÂNIE MARE
 
ROMÂNIE MARE, îmi eşti
Bătaia zilnică a inimii mele,
Care mă ţine în viaţă ca fecior
Şi-mi dă tărie, să te apăr.
 
Să-ţi apăr visele şi jertfele,
Să-ţi mângâi rănile ce te dor,
Să-mi pun în tine speranţele,
Împreună cu al meu popor.
 
Ma asemăn ROMÂNIE MARE,
Cu tine ca două picături de sânge.
ROMÂNIE MARE, toate zilele tale,
Sunt şi bătăile inimii mele.
 
De parcă naşterea mea ca urmaş
A început o dată cu naşterea
Primului meu strămoş,
De când s-a înfiinţat naţiunea.
 
Iar tu, ROMÂNIE MARE,
Eşti ca o salbă nesfârşită
În care se află o picătură
Din destinul fiecărei naşteri
Româneşti, trecut, prezent, viitor,
Ca neam românesc, ca popor.
 --------------------------------------------------
 
LA CEAS DE SĂRBĂTOARE
 
La ceas de Sărbătoare Naţională,
LA MULŢI ANI ! Iubita mea ţară,
LA MULŢI ANI ! Eternă Românie,
Ţara mea de dor ! Slavă Ţie.
 
La ceas de Sărbătoare Naţională
Doresc glorie naţiunii Româneşti,
Glorie Românie, dragă mamă
Şi ani mulţi să-mi trăieşti.
 
Te vreau mereu independentă
Şi în stat unitar să dăinuieşti,
Te vreau mereu, suverană
ROMÂNIE MARE pe locurile strămoşeşti.
 
La ceas de Sărbătoare Naţională,
LA MULŢI ANI ! Iubita mea Ţară,
LA MULŢI ANI ! Eternă Românie,
Ţara mea de dor ! Slavă Ţie !
AICI, ÎN INIMA DACIEI
 
Aici, în inima Daciei de ieri
Şi a României noastre de azi,
Oamenii şi-au păstrat libertatea
Cea aspră, cât şi latinitatea.
 
După puterile mari ale lor,
După cutume, doine şi dor,
Cu toată istoria şi tristeţea,
Cu toate cum ne-a înstăpânit viaţa.
 
Am străbătut pante abrupte,
Rugându-ne la ceruri sus,
Am avut tării de munte
Şi pe duşmani i-am răpus.
 
Suntem ţara oamenilor liberi,
Aşa cum istoria s-a scris,
Dar dacă n-o să fim uniţi,
N-o să avem vis, nici paradis.
-----------------------------------------
 
CRONICA DE LA SÂMBĂTA
 
E toamnă cu brumă dezlănţuită
Şi peste Mănăstirea Sâmbăta de Sus
De multă vreme este pecetluită
Umbra sfântă a celor ce s-au dus.
 
Se lasă o încercare de aur pur,
Multicoloră, în Munţii Făgăraş,
Arsenie Boca este prin prejur
Acestui mare şi sfânt lăcaş.
 
Stă cu Teofil Părăianu la sfat,
Aprinzând turlele celor două biserici,
Mănăstirea străluceşte ca si altădat’
În lumina celor doi sfetnici.
 
Hristoşii răstigniţi se coboară
Pe troiţele de la răscruci,
Cad frunze în codrii, e seară,
Una câte una pe lunci.
 
Dar pe măsură ce timpul trece,
Cei doi sfinţi sunt printre noi,
Cu evlavie între candele şi icoane,
Ca aurul ce străluce în noroi.
 
Plecaţi cu veşnicia deodată,
În alte lumi sfinte, cu mireni
Au rămas stâlpi de lumină
Pentru Ardeal şi făgărăşeni. 
 
 DE N-AM MAI IUBI PE MAMA
 
De n-om mai iubi pe mama
Şi n-om mai fi fraţi adevăraţi,
Mâine, când ne vom da seama,
Vom pierde şi Munţii Carpaţi.
 
Şi-om bate la porţi streine,
Făr’ de ţară, făr’ de nume,
Ca nişte copilaşi orfani,
Batjocoriţi de duşmani.
 
Românaş, fratele meu,
România este neamul tău,
De la daci, de la romani
Şi nu tagmă la duşmani.
------------------------------------
 
IUBEŞTE COPILE
 
Iubeşte copile limba ta,
Iubeşte si cuvântul dor,
Iubeşte-ţi copile doina,
Iubeşte-ţi al tău popor.
 
Iubeşte-ţi copile şi vatra,
Iubeşte-ţi al tău izvor,
Iubeşte-ţi copile ţara,
Şi pe al său tricolor.
 
Iubeşte copile şi viaţa,
Străbunii ce dorm sub mohor,
Iubeşte copile dimineaţa,
Şi pacea acestui popor.
 
Iubeşte-ţi copile ţara,
Pe Tatăl nostru din cer,
Iubeşte copile pe mama
Ca pe un sfânt giuvaer.
 ARSENIE BOCA PĂRINTE
 
Arsenie Boca Părinte,
Precum tu pe pământ
Umblat-ai pe căi sfinte,
Eşti pentru noi un sfânt.
 
În jurul tau, părinte,
Multă lume ai adunat;
Prin Duhul Sfânt, Părinte,
Pe toti ne-ai luminat.
 
Primeşte-ne, Părinte,
La fel de iubitor,
Păcatele să ajungă
În apa mărilor.
 
Iubeşte-ne , Părinte,
Şi noi sa te iubim
Şi astfel Legea Sfântă
Cu toţii s-o împlinim.
 
Arsenie Boca Părinte,
Te roagă pentru noi
Sus la Păstorul nostru
Iubit de blânde oi.
 
Arată-ne tu sfinte calea
Cea mai bună de urmat,
Mângâie tu, sfinte, jalea,
Ca un frate-adevărat.
 
Prea bunule, tu, sfinte,
Nu ne lăsa pieirii
Şi îndrumă-ne, tu, sfinte,
Pe calea mântuirii.
 
Salvează-ne, tu, sfinte,
Din lanţul cel vrăjmaş,
Pe toate moştenirile sfinte
Ale României sfânt sălaş.
 
Spre tine înclin nădejdea,
Fii un mare salvator,
Suntem oropsiţi aievea,
Noi, un întreg popor.
 
Arsenie Boca, tu, sfinte,
Fii frate cu noi acum,
Că vremea a aproape,
Iar noi pe-un ultim drum.
 
Păzeşte-ne, tu, sfinte,
Pe toţi ai tăi urmaşi
Şi sfânta ţară o păzeşte
De răi şi de vrăjmaşi.
 
Te ştiu acum şi fraţii,
Că eşti cu Dumnezeu,
Cu Maica şi cu Sfinţii,
Să ne ajuţi mereu.
 
Te roagă Maicii Sfinte,
Să fim sub scutul ei,
Să avem crez şi minte
Prin darul dragostei.
 
De nu ne ajuţi tu, sfinte,
Vrăjmaşii ne doboară,
Ajută-ne, Prea Sfinte
Pe noi şi Sfânta Ţară.
 DOAR O GÂNDIRE
 
Sânt o umbră
Un foc de paie,
Sânt o secundă,
O clipă vioaie.
 
Fum de ţigare,
Un nor de ploaie,
Rază de Soare,
Model de floare.
 
Sânt strop de rouă,
Ceaţă prin zare,
Brumă pe iarbă,
Pasăre călătoare-
 
Timpul ce trece,
Viaţa ce trece,
Nu am cuvinte,
Mă lasă rece.
 
Stau împietrit,
Mut de uimire,
Privesc că sunt
Doar o gândire.
----------------------------------------
 
CINSTIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ
 
Noi Românii
Am ridicat
Un monument
Cu o Cruce
Veşnic încastrată,
La marea intrare
În Cetatea
Făgăraşului,
Să rămână
Mereu neuitată
Glorioasa slavă
A eroilor neamului,
Care s-au născut
Luând putere
Şi mult dor,
Din tăria Carpaţilor.
Şi-au luptat vitejeşte,
Româneşte, voiniceşte,
Sub al nostru tricolor.
Mai arde şi o făclie
Lor închinată,
Va arde pe vecie
Nestinsă niciodată.
-------------------------
 
EROISM
 
Se scaldă
Tricolorul
În lacrimi
De mame
Peste sicriele
Care vin
Din Afganistan,
De prin toate
Colţurile lumii.
Rupţi din Carpaţi
Din tării
De stâncă
Plini de slavă
De eroism
Şi sânge
De Român.
 DUPĂ ŞAIZECIŞICINCI DE ANI
 
Ce bine imi pare că te
Revăd, după atâta timp
Din frumoasa noastră tinereţe
Şi totuşi după atâta timp
Privirea ta îmi zâmbeşte.
Numai ochii tăi albaştri
Ca odinioară rupţi din aştri
Şi înconjuraţi de riduri
Nu mai zâmbesc ca atunci,
Când ne plimbam prin văi şi lunci.
De multe ori ne doream mult
Să ne retragem în linişte,
O linişte în care tu şi eu
Erai a mea şi eu al tău.
De atâtea ori în parc lângă cişmea
Pe-o bancă de culoare gri,
Priveam şi admiram luna,
Sau tufele frumoase de trandafiri,
Plini de frumuseţe şi candoare.
Primăverile le petreceam sub stele
Sau ziua printre razele de soare.
De atâtea ori îţi ofeream iubire
În dar din partea mea o floare
Şi de câte ori îţi ofeream o floare
Primeam de la tine o sărutare.
Ne priveau toate stelele pe cer
În clipa dragostei de mister
Le admiram amândoi pe cale
În timp ce peste noi cădeau petale.
Iar în sărutul nostru de strugure,
Savuram dulceaţa ca un fluture.
Acum toamnele în păr s-au lăsat
Cu brumă si cu frunze galbene,
Zâmbetul tău e frumos pastelat
Iar ochii sunt plini de cearcăne.
Timpul vieţii faţa ne-a încrustat
Şi mă intreb: DE CE? Sublim
Noi oamenii tineri îmbătrânim !.
Mâine va trece iarna atentă
Iar eu şi tu vom deveni legendă.
--------------------------------------
 
DRUMUL VIEŢII
 
Unică este viaţa
Cu rele si cu bune,
Iubeşte-i dulceaţa
Lume dragă lume.
 
Unică este viaţa
Fum dintr-o ţigare,
Îi arde lumina
Ca o lumânare.
 
Unică este viaţa
Şi de n-o iubeşti,
Se scurge ca apa
N-o mai întâlneşti.
 
Unic este omul
Ca un nor cu ploaie,
Trăieşte ca şi vântul
Ca un foc de paie.
 
Unică este viaţa
Iar de n-o inţelegi,
Se rupe ca şi aţa
Şi-ai plecat pe veci.
 
O Cruce la căpătâi
Cu un nume sfânt,
Va exista pe veci
Între Cer şi Pământ.
 ŢARA MEA CU JALE MULTĂ
 
Ţara mea cu jale multă
Deznădejdea cui s-o spui,
Eşti pe cale a fi vânduta,
Ţară scumpă a nimănui.
 
Cine să-ţi aline plânsul,
Să-ti apere această vatra,
Cine să-ţi şteargă obrazul
De tâlharii care te pradă.
 
Cum vrei soarele dreptăţii
Pe al tău cer să mai răsară,
Când înduri teroarea vieţii,
Ţară scumpă, sfântă
 Ţară.
----------------------------------
 
ŢARĂ SCUMPĂ
 
Ţară dragă, Ţară scumpă
Şterge-ţi lacrima din gene
Cât Carpaţii mai exista
N-ai Ţară, de ce te teme.
 
Pentru tine, Ţară sfântă
A curs sânge, am fost tari
Să n-ajungi roabă vreodată
La venetici sau la tâlhari.
 
Ţară blândă, Ţară sfântă
Vreau frumoasă să trăieşti,
Cum te-au întregit în luptă
Eroii de la Mărăşeşti.
---------------------------------
 
LA MULŢI ANI, ŢARĂ SCUMPĂ
 
Niciodată nu este o vârstă
Care să creeze îmbătrânire
Dacia nemuritoare persistă
Prin fascinanta Românie Mare.
 
Suntem Ţară care se respectă,
Ţară care este respectabilă,
Asortată, responsabilă din plin
Suntem un nume şi un destin.
 
La mulţi ani Dacie Mare,
La mulţi ani Românie Mare,
De înaltă ţinută academică
Şi valoare incontestabilă.